Böbrek Nakli

ДЕН КАТО ВСИЧКИ ДРУГИ

Очертаваше се и този ден да бъде като един от всички други. Събудих се както обикновено, с умората от предишния напрегнат ден и с тревогите за предстоящия. Един вид “Ох, пак не успях да си почина добре, каква ли беше тази умора, не можах да я сваля о …

ЖИВОТ НА ЖИВО

БЛАГОДАРНОСТИ

Написването, отпечатването и пускането на пазара на книгата “Живот на живо” коства усилията на много хора. Тази книга достигна до Вас благодарение на …

ЖИВОТ НА ЖИВО

ЕПИЛОГ

Нашите усилия са насочени към най-краткия, водещ до дълбините на човешкото сърце път. Понякога се движим прекалено бързо, а друг път забавяме скоростт …

ЖИВОТ НА ЖИВО

КАДИР

Кадир беше нещо като неканения гостенин Якуп, ох, извинете, Якуп ли казах аз – всъщност исках да кажа Кадир. След поредното дарение на органи, с …

ЖИВОТ НА ЖИВО

МИЛИЯТ МИ ТОЙ

Запознали са се случайно с един мой пациент, когото съм лекувал. Дъщерята на пациентката дойде при мен, за да получи информация. Например, какво предс …