• 0
  • 0

1. Дарението на органи не означава, че след приключването на земния Ви път ще извадят Вашите органи. На човек, починал вкъщи или на улицата, не могат да му отстранят органите. Защото, за да бъде извършено дарение и трансплантация на органи, трябва да са налице определени условия. Най-важното условие от тях е пациентът да е починал в болнична обстановка, настанен в “Интензивното отделение”. Когато човек почине в “Интензивното отделение” и в него намерят карта, с която той дарява органите си, то това се тълкува като вид завещание и се уведомява неговото семейство. Дарението на органи се извършва само след одобрението на семейството на починалия.

Горещо препоръчваме на хората, които след смъртта си искат да дарят своите органи и да спасят други животи, да предадат тези свои желания на своите близки и с молбата да го възприемат като завещание. Защото, когато възникне подобен случай, семейството на починалия трябва да уважи неговата воля и дарението на органи да стане възможно.

2. Дарението на органи става възможно тогава, след като на даден пациент, настанен в “Интензивното отделение”, му бъде поставена диагнозата „мозъчна смърт”. Мозъчната смърт се установява с помощта на прости тестове и физически прегледи. Този документ се подписва от страна на четирима лекари, които не са специалисти по трансплантация на органи. Има случаи, когато лица, изпаднали в тежка кома за продължително време, показват подобрения и ги преместват в “Интензивното отделение”, но никъде по света досега не е описан и един случай дори, при който човек с поставена му диагноза “мозъчна смърт” да е получил подобрение.

3. Една от най-големите прегради пред трансплантацията на органи е недоверието. За да можем да наложим това доверие, Министерството на здравеопазването разви и приложи на практика един работещ механизъм на прозрачност и непрекъснат контрол по време на всичките етапи от дарението на органи. Когато бъде извършено дарение на органи след смъртта на даден пациент, те могат да бъдат присадени на пациенти, които са вписани в Националната листа на чакащите според техните кръвни групи, срока на изчакване и според спешността на състоянието им, като човекът за присаждане се определя чрез жребий, изтеглен от страна на компютър. След като бъде извършено дарение на орган, този процес се следи отблизо от страна на Националния координационен център и Районните центрове по трансплантация.

4. За да можем да дарим някому живот, ние трябва да работим в посока да си имаме взаимно доверие и вяра. Когато лично Вие или по отношение на Ваш близък се сблъскате с въпроса: “Искате ли да дарите органите си?”, оставяйки настрани страховете, подклаждани от злонамерени слухове и лични притеснения, помислете за миг как ли изглеждат погледите на хората, на които е дарен живот… Светлината в техните очи ще даде отговор на всичките Ви въпроси!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *