Hasta Hazırlık ve Takip Birimi

Hastalık süreçleri kendi içinde pek çok güçlük taşır. Psikolojik olarak hastalığın yarattığı moralsizlik bir yandan, tedavi için yapılması gereken hazırlıkların karmaşıklığı diğer yandan hem hastayı hem de hasta yakınlarını yorar. Özellikle organ yetmezliğinin tedavi süreçlerinde hazırlık süreci başarılı bir tedavinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hastalarımızın randevularının organize edilmesi ile başlayan ilk adım, hastaneye gelecekleri gün ve saat, aç mı tok mu gelecekleri, geldiklerinde hangi muayenelerin ve tetkiklerin yapılacağı bilgilerinin detaylı bir şekilde paylaşılmasını gerektirir.

Geride kalan 10 yıl içerisinde hastaların tedavi süreçlerinin her aşamasında aldığım görevler sayesinde, planlama ve zaman kaybına neden olmadan zor süreçleri hasta ve yakınları açısından kolaylaştırmak için mücadele veriyorum. İyi bir planlanma sayesinde geri bildirimler hastaların kendilerini iyi hissettikleri bir süreç ortaya koyuyor. Sadece planlama değil, hastaları kendi yakınım olarak görmem ve onlara tüm gücümle moral desteği vermek için mücadele etmem sayesinde yaptığım iş, hayat hediye edilmesi gibi bir mucizeye katkı koymaya dönüşüyor. Günlerimizin böylesi bir mucizenin parçası haline dönüşmesi tek başına büyük bir kıymet.

Umut  içinde hayata tutunmak için mücadele veren tüm hastalara acil şifalar diliyorum.

Verda Deveci

Hasta Hazırlık ve Takip Birimi Sorumlusu