Kronik böbrek yetmezliği hastaları geri dönüşümsüz olarak böbrek fonksiyonlarını kaybeder. Bu noktada dünya tıbbının tartışmasız olarak önerdiği tedavi böbrek naklidir. Böbrek nakli hastanın alışageldiği hayata dönmesine, yaşam süresinin uzamasına ve daha da önemlisi yaşam kalitesinin artmasına neden olur. Böbrek nakli de vefat edilen kişilerden bağışlanan organlarla yapılabildiği gibi canlı vericilerden alınan böbreklerle de yapılır. Ülkemiz koşullarında ağırlıklı olarak canlı vericili böbrek nakli gerçekleştirilmektedir. Organ bağış oranlarının artması ile umuyoruz ki bu durum değişir ve canlı vericisi olmayan hastaların tedavi olabilmesini sağlarız. Canlı vericili böbrek naklinde verici ameliyatının laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılması önemlidir. Sağlıklı olduğu için organ bağışı yapan kişinin tam kapalı yöntemle ameliyat edilmesi sayesinde bağış sonrası normal hayatına dönüşü çok hızlı olur. Kapalı yöntem bugün için böbrek verici ameliyatı için altın standarttır. Böbrek nakledilen hasta ise nakil sonrası hızla elde edilen böbrek fonksiyonu nedeniyle sağlık düzeyinde belirgin düzelme gözlenerek taburcu edilir. Taburcu olduktan sonra düzenli poliklinik takibine alınır. Zaman geçtikçe takip aralıkları açılarak da olsa devam eder. Daha önce ifade edildiği gibi organ naklinde başarı ameliyat öncesi dönemden başlayarak ameliyat ve sonrasındaki takipte bir bütün olarak elde edilebilir.