Karaciğer sirozu tesbit edilen hastalarda tek tedavi şansının karaciğer nakli olduğu durumlarda hayat kurtaran bir tedavidir. Vefat eden kişilerden bağışlanan karaciğer nakli yaygın olarak kadavradan karaciğer nakli olarak bilinir. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılan organ bağışı söz konusu olduğunda gerçekleşir. Ülkemiz bu alanda batılı ülkelerle kıyaslandığında organ bağış oranlarındaki düşüklük nedeniyle kurtarabileceği hastalarını kaybetmektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde toplumun farkındalığı artış göstermekle birlikte daha yapılması gereken çok şey vardır. Diğer alternative karaciğer nakli yöntemi ise canlı vericili karaciğer naklidir. Canlı vericili karaciğer naklinde bir sevdiğine, yakınına karaciğer bağışlamak isteyen verici adaylarının tetkik ve muayeneleri sonucu tıbben engel saptanmazsa karaciğerin bir yarısı ameliyatla çıkarılarak hastaya nakledilir. Hastanın çocuk veya bebek olması halinde vericiden çıkarılması gereken karaciğer boyutu küçülür. Vericinin ameliyatı sonrası kendisine kalan karaciğer boyutu aylar içerisinde artarak ameliyat öncesi sahip olduğu karaciğer boyutuna ulaşır.

Karaciğer nakledilen hastanın ise nakil sonrası seyri farklılık gösterir. Karaciğer sirozuna neden olabilen farklı hastalıklar nedeniyle hastaların nakil olması gerekir. Ameliyat öncesi hastanın genel durumu farklılık gösterir. O nedenle özellikle sık görülen hepatit B ve C hastalığı olanlar gastroenterohepatoloji polikliniğince yakın takip edilmeli. Öncelikle amaç hastalığın tedavisi yönünde olmalıdır. Her şeye rağmen karaciğer sirozu gelişen hastaların ise yakın takip altında karaciğer nakli ihtiyacı söz konusu olduğunda gecikmeden organ nakli merkezine başvuruda bulunulmalıdır. Karaciğer sirozuna neden olabilen hastalık listesi uzun bir listedir ve başka bir yazının konusudur.